Tam the baiTù Ca

 

Tấm thẻ bài

Ca sĩ Đoan Thi

 

I.-

Sau cuộc chiến này

C̣n chi không anh

C̣n chi không anh

Hay chỉ c̣n lại tấm thẻ bài

Đă ngầm ngùi mang tên anh

Ḍng máu nào là của mẹ

Niềm tin nào là của em

Ôi !  trên tấm thẻ bài này, tấm thẻ bài  này

Đă từng  ấp ủ  chở tất cả giấc mộng yêu đương,

Mộng yêu đương không bao giờ đến

Không bao giờ đến nữa

V́ anh không c̣n mang tấm thẻ bài trở về với em

Anh đă đi, đă đi vào vùng miên viễn đời ḿnh

Anh ngủ yên, ngủ yên, ngủ yên như cỏ úa

Anh ơi ! Sau cuộc chiến này

Có c̣n chi để lại,

Hay chỉ c̣n lại tấm thẻ bài mang tên anh, tên anh

Tấm thẻ bài phân loại máu anh

Máu Việt Nam mang t́nh của Me

T́nh của Mẹ không bao giờ phai nḥa.

Anh, Anh có biết

Tấm thẻ bài của anh để lại

Cuôc chiến này vẫn c̣n đó không ngu ô i

Cuộc chiến này vẫn c̣n đó anh ơi…

 


tamthebai.jpg

II.-

Sau cuộc chiến này

C̣n chi không anh

C̣n chi không anh

Hay chỉ c̣n lại tâm thẻ bài

Đă  lạnh lùng trên tay em

Ḍng máu nào là của mẹ

Niềm tin nào là của em

Ôi trên tấm thẻ bài này,  tấm thẻ bài  này

Đă từng  ấ p ủ  tất cả giấc mộng yêu đương,

Mộng yêu đương không bao giờ đến

Không bao giờ đến nữa

V́ anh không c̣n mang tấm thẻ bài trở về bên em …..

…………………………

 

Ḍng máu nào là của mẹ

Niềm tin nào là của em

Ôi trên tấm thẻ bài này,  tấm thẻ bài  này

Đă từng  ấp ủ  tất cả giấc mộng yêu đương,

Mộng yêu đương không bao giờ đến

Không bao giờ đến nữa

V́ anh không c̣n mang tấm thẻ bài…… trở về bên em

GO BACK